Ajax Systems Utesiren1 690 kr

Beskrivning

Sirén med ljud och ljus, utom/inom -husbruk, 12 VDC / batteri, justerbar: 85-113 dB, IP54, trådlös 2-vägs 868 MHz, 

StreetSiren
Trådlös utomhussiren som meddelar fara genom att använda ljud och ljus. Enheten är installerad utomhus för att väcka uppmärksamhet för alla att höra.
Enheten meddelar detektoraktivering med ett ljudlarm och LED. Ljudnivå och larmlängd ställs in i mobilapplikationen.


Dokument för nedladdning