Ajax Systems Knappsats1 355 kr

Beskrivning

Ajax KeyPad/Manöverpanel kontrollerar Ajax inbrottslarm.

Systemtillkoppling sker med ett knapptryck, eller genom användning av kod.

Ljudlöst larm kan skickas till larmcentral via användning av kod.

•Möjlighet till tillkoppling av skalskydd

• Indikation av funktionsstatus

• Upp till 1.700 meter i fri sikt

• Använder krypterad förbindelse

• Jamming detektion, frekvens-hopping

KeyPad
Trådlös knappsats används för att aktivera / avaktivera Ajax säkerhetssystem. Den är monterad i rummet nära ingången för att ge snabb åtkomst till knappsatsen.
Enheten använder säkerhetslägen när en digital kod skrivs in på knappsatsen. Indikation anger aktuell säkerhetsstatus, problem med detektorer eller störning av kommunikationen med hub.


Dokument för nedladdning