Power Neo GSM modul

3 750 kr

Integrerad  larmsändare 3G2080 för IP-kommunikation via 3G till Neo larmsystem. Hög  driftsäkerhet då både 3G- och 2G nätet utnyttjas. Kan användas som  primär eller sekundär larmsändare i systemet. Fullt stöd för  DLS-fjärrprogrammering. Hanterar larmformaten SIA och Contact ID.  Support för mobil App Neo Go. Har även stöd för Neo kameradetektorer för  bildöverföring till larmcentral. Monteras i centralapparatens  huvudkapsling och ansluts enkelt med snabbkoppling. Strömförbrukning: 90  mA