Flex-20 RF

6 145 kr

Galaxy Flex-20 RF

Med  detta Galaxy Flex-20 RF kit har ni grunden till ett hybrid eller trådlöst larmsystem. Systemet kan i denna konfiguration omfatta 12  trådbundna och 8 trådlösa enheter. Till systemet finns trådlösa magnetkontakter, IR detektorer, Kombidetektorer, Glaskrossdetektorer,  vibrationsdetektorer, fjärrkontroller, vattenvarnare mm. Med en Galaxy Flex-20 kan man snabbt installera ett avanserat säkerhetssystem.
Galaxy Flex är främst avsedd  för mindre och medelstora anläggningar, centralen har 12 adresser i grunden och kan med en eller flera adressenheter RIO byggas ut till 20  adresser trådbundet eller 8 st RF detektorer. Systemet kan skicka SIA  1.2.3 till larmcentral.

I  systemet finns en funktion som underlättar utbyte av befintliga  centralapparater, motståndsvärdet på adresserna kan ändras globalt eller  individuellt, enkel/dubbelbalanserat

 • Adresser,Trådlöst/Trådbundet 12 till 20
 • Grupper 3
 • Utgångar 3 till 15
 • Utgångar-Relä 1
 • Användare 25
 • Händelseregister 500/1000
 • Vecko timers 2
 • PC anslutning USB
 • Manöverpaneler 4
 • Touch center 1
 • IP- module  Tillval
 • GSM/GPRS  Tillval
 • APP: JA via IP-module


        Dokument för nedladdning