Manöverpanel Mk7

2 095 kr

Galaxy  manöverpanel kan utföra all förekommande handhavande och programmering  med lättfattlig menyhantering. Panelen visar all information i en  klartextdisplay (2x16 tecken) och skall monteras i inomhusmiljö. Panelen  är sabotage skyddad och har en skyddande frontlucka. Med servicekabeln  kan man ansluta MK7 direkt till Galaxy centralen då man önskar utföra  programmering/service lokalt vid centralen. Egenskaper: Stor  klartextdisplay med svensk text. Belysning i displayen och på  tangenterna. Larmar för felaktig kod. Lysdiods indikering för el-status.  Tillslagsfunktion med eller utan kod på A/B tangenterna. Finns för infällt montage