Manöverpanel Mk8

1 890 kr

Manöverpanelen  har en tydligt belyst LCD display och tangentbord som gör den enkel och  tydlig att hantera.I manöverpanelens lucka finns instruktioner för det  dagliga handhavandet. Manöverpanelens exakta funktion i en specifik  anläggning, bestäms vid grundprogrammeringen av en Galaxy centralenhet.  Finns också för infällt montage.