Dualtech TS100Ttp GSM-Sändare

2 245 kr

Dualtech TS100T höjer säkerhetsnivån i alla typer av säkerhetssystem. 

TS100T övervakar den fasta telefonlinjen och ger omedelbart
larmpanelen en alternativ kommunikationsväg via GSM.                                                                           

PRODUKT SAMMANFATTNING
Konstant övervakning av PSTN-linjen.
Ger backupkanal via GSM på något typ av PSTN fel.
SMS-meddelande till valfri mottagare vid PSTNfel / PSTN återställd.
4 larmingångar för SMS-meddelande
2 fjärrkontrollbara utgångar
SMS statusrapport till vald mottagare.
SMS-feedback till vald mottagare.
                                                                                                        SMS-återkoppling till installatören efter programmering via SMS.                                                                                                                      

Teknisk beskrivning
Matningsspänning 10-25 VDC.
Nuvarande förbrukning ca.
120mA vänteläge.
250mA vid GSM-överföring.
HxWxD 170x125x35 mm.
Integrerad Quadband GSM modul.
GSM-antenn med 0,5 m antennkabel.


Dokument för nedladdning