Paxton Net2 Fordonsläsare

4 960 kr

Med denna distans  och fordonsläsare får du en smidig och säker inpassering med fordon.  Läsaren är speciellt lämplig vid infarter genom parkeringsbommar och  passage genom grindar. I och med det långa läsavståndet på (upp till 5  m) som uppnås vid användandet av Paxtons aktiva kort/taggar så behöver  man som förare inte ens kliva ur bilen. Dessutom kan man självklart  samtidigt använda vanliga kort/taggar.

Observera att denna produkt kräver en separat strömförsörjning på 12V  1A. Använd t.ex. LFRC-66B Trafo 12VDC/1.25A (5208010) eller PSV-1225 ViP  Strömförsörjning 12 VDC, 2,5 A (5255013).

• Färg: Svart

• Omgivning/miljö: Inom- eller utomhusbruk

• Temperatur: -35°C till +66°C

• Strömförsörjning: 11-14 VDC

• Strömförbrukning: 1,1A