Agility3 Kamera/Rörelsedetektor

2 850 kr

IR-detektor med kamera

Vid ett intrång,  eller på begäran av användaren, tar kameran och sänder en eller flera  bilder (valbart) till Agility3 centralapparat. Bilderna skickas sedan  vidare via IP-kommunikation till RISCO Cloud servern och användaren kan  titta på bilderna via Smartphone appen och/eller på webben på www.riscocloud.com.Att  få bilder skickade till sin egen mobil och web gör det möjligt för  användaren att själv övervaka sitt larm, kontrollera vad som hänt och  sedan vidta lämplig åtgärd. Alla bilder sparas på RISCO Cloud server för  framtida analys om det behövs.

Försedd med sensorskydd för att förhindra falsklarm på grund av insekter
Lins med pigment för skydd mot vitt ljus, för att förhindra falsklarm
Sabotageskydd för bortbrytning från underlaget
Osynligt IR ljus möjliggör övervakning i totalt mörker (upp till 10 meter)
Två separata radiokanaler med separata antenner för säker överföring av bilder och larm
VGA eller QVGA upplösning på bilderna                              
Batteri CA123A 2 st medföljer